เกียรติบัตรวิทยากรประกัน ปี 2562 ใหม่
# ชื่อ - สกุล โรงเรียน/กลุ่ม เลขรหัส เกรียติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 2963 / 2561
2 นายวิทยา เกษาอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโภชน์ 2962 / 2561
3 นายเอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เพชรบูรณ์ 2961 / 2561
4 ปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2960 / 2561